Beleid

Beleid

In onze werkwijze staan participatie, zelfregie en verbinding centraal. De woonbegeleiders werken toe naar een situatie waarin de bewoners uiteindelijk met een minimum aan begeleiding of geheel zelfstandig kunnen functioneren.

Wij streven naar gelijke kansen voor iedereen, onafhankelijk van achtergrond, verleden, opleiding, verstandelijk vermogen e.d. De jongere groeit zo toe naar een volwaardige deelname aan onze samenleving binnen zijn/haar mogelijkheden. Door het opgroeien in El Arte de La Vida wordt het voor de jongere mogelijk om niet naast, maar in de maatschappij op te groeien. De gelijke kansen aanpak is zichtbaar zowel in het aannamebeleid van jongeren als in het personeelsbeleid, uiteraard met inachtneming van alle wettelijke randvoorwaarden in de zorg.