Rots & Water training

Rots & Water training

Mijn naam is Jerry Millerson, ik ben weerbaarheidstrainer, personal (sport) coach en kickboks leraar. Een aantal jaar geleden heb ik er voor gekozen mijn hart te volgen. Ik wilde altijd al iets doen met sport en mensen helpen, in het geven van weerbaarheidstrainingen komt dit heel mooi samen. Ik ben heel blij dat ik deze keuze heb gemaakt!

In mijn werk  geef ik jong en oud handvatten om vroegtijdig grenzen te herkennen, aan te geven en bewaken. Dit geldt voor zowel persoonlijke grenzen als de grenzen van een ander. De essentie van dit werk heeft alles te maken met het respecteren van jezelf en de ander, evenals de leefomgeving.

Maar ook leer ik mijn klanten dat ze de regie hebben over hun eigen leven,  werk aan hun zelfvertrouwen en stimuleer ze het beste uit zich zelf te halen.

www.trinitycoaching.nl

Wat is Rots & Water training?

Rots & Water ®, een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel in meer dan 30 landen wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes van 4 – 18+. De laatste jaren wordt Rots en Water ook ingezet bij vluchtelingenwerk. Zowel bij het COA in Nederlands als bij Fedasil in België worden werknemers in staat gesteld zich te laten scholen via de driedaagse basiscursus (en eventuele specialisaties). 

Doelstelling

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 – 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de buurt/wijk in dit proces te betrekken.

Kijk voor meer informatie op de website van Rots & Water Instituut NL.

Meer informatie over dagbesteding