Klachtenregeling

Klachtenregeling

El Arte de la Vida

De overheid wilt dat iedereen beschikt over goede zorg. En El Arte de la Vida wilt dit natuurlijk ook! Door de overheid is hiervoor wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt.Dit wordt allemaal vermeldt in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In deze wet staat ook precies wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben in de zorg.

Klachtenregeling El Arte de la Vida

Het verlenen van goede zorg betekent namelijk ook dat er de mogelijkheid moet bestaan voor cliënten om een klacht in te dienen over de geleverde zorg. El Arte de la Vida maakt hiervoor gebruik van een externe organisatie. We werken samen met de organisatie erisietsmisgegaan.nl voor de klachtenregeling voor cliënten. Deze organisatie wordt ondersteund door de consumentenbond en bestaat voor ZZP’ers en kleine organisaties in de zorg.

Als een cliënt ontevreden is over de dienstverlening van de zorgverlener kunnen zij bij erisietsmisgegaan.nl terecht. Ongeacht de reden kan een cliënt zich namelijk niet goed of onprettig behandeld voelen. Bij erisietsmisgegaan.nl helpen ze graag met het oplossen van het probleem. In hun klachtenregeling is stap voor stap beschreven wat je kunt doen en wat zij bij een klacht kunnen betekenen. Het doel is om de onvrede weg te nemen en het vertrouwen tussen beide partijen te herstellen. Mochten de cliënt en zorgverlener er dan alsnog niet uitkomen dan faciliteren zij een geschillencommissie die zich over de melding zal buigen en een beslissing zal nemen. Deze geschillencommissie voldoet ook aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Op de website van erisietsmisgegaan.nl staat precies beschreven welke stappen er genomen moeten worden om een klacht in te dienen.