Visie

Visie

Van rugzak naar schatkist

We willen bij El Arte de la Vida graag de allerbeste ondersteuning en woonbegeleiding bieden aan jongvolwassene tussen de 18 – 30 jaar met een psychische en psychosociale kwetsbaarheid. Wij willen deze mensen zo goed mogelijk ondersteunen in het proces naar een beter zelfbeeld, meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Vanuit onze vernieuwende en integrale kijk op zorg werken we fysiek, emotioneel, cognitief en spiritueel met onze cliënten die hiermee alle tools in handen krijgen om zelf de regie over hun leven te voeren. Wij geloven dat onze integrale kijk op zorg, de daarbij behorende dienstverlening en onze focus op maatwerk, de ideale ondersteuning biedt aan onze cliënten.  

Maar niet alleen de zorgverlening aan cliënten is cruciaal in het proces van rugzak naar schatkist. Wij geloven dat het woongenot ook een cruciale rol speelt. Daarom willen we graag schone, mooie en ruime woonruimtes voor onze cliënten. We streven er hierbij naar om een huiselijke sfeer neer te zetten zodat iedereen zich veilig en zich vooral ook thuis voelt.  

We vinden het daarbij belangrijk dat deze jongvolwassene zo snel mogelijk weer de regie over hun eigen leven kunnen voeren. We streven er daarom naar om de hoogste uitstroomcijfers van de Gemeente Gelderland te behalen op deze specifieke doelgroep. Daarbij willen we doorgroeien als organisatie om de grootste zorgverlener in de Gemeente Gelderland te worden.  

Dit doen wij allemaal vanuit onze kernwaardes: liefde, respect, humor, samenwerking, resultaatgericht en betrokkenheid. 

  • Een veilige omgeving met liefde en respect voor jezelf en voor elkaar, ondersteund door een gezonde dosis humor 
  • Je doet het samen en niet alleen. Goede samenwerking is cruciaal om resultaatgericht gezamenlijke doelstellingen te behalen (cliënten, organisatie, gemeente en overheid) 
  • Handel vanuit oprechte betrokkenheid bij de organisatie en cliënten