Visie

Visie

Van rugzak naar schatkist

El Arte de la Vida biedt 24-uurs zorg, behandeling en begeleiding in een vertrouwde en veilige omgeving. Het team van begeleiders bouwt een vertrouwensband op met de bewoners waarmee een inbedding en structuur wordt gegeven die nodig is om een nieuw pad in te slaan. De bewoners kunnen ontdekken wie ze zijn, wat ze willen én op welke wijze zij hun leven willen gaan vormgeven.

Op alle niveaus werken we aan heel-wording van onze bewoners: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Speerpunten in onze visie en begeleiding zijn:

  • We bieden een nieuwe kans aan onze bewoners
  • We stimuleren eigenaarschap over je leven
  • We zien je zoals je werkelijk bent
  • We werken aan herstel van onze bewoners
  • We bevorderen de zelfredzaamheid van onze bewoners
  • We werken aan persoonlijkheidsontwikkeling van onze bewoners
  • We begeleiden onze bewoners bij het weer terugkomen in de maatschappij.