Doelgroep

El Arte de la vida

Doelgroep

Jong volwassenen vanaf 18 tot 30 jaar, zowel allochtoon als autochtoon. Of het nu gaat om jongeren met hechtingsproblematiek, persoonlijkheidsstoornis of gedragsproblematiek in principe is iedereen welkom. Uiteraard wordt er wel gekeken of bewoners bij elkaar passen met hun achtergrond. Om succesvol te zijn is het nodig naar alle bewoners te kijken om te bepalen of een nieuwe bewoner bij ons past. 

Het kunnen jongeren zijn die geen vertrouwen hebben in het leven, de maatschappij en volwassenen. Die geen eigenwaarde en/of zelfvertrouwen hebben, geen veiligheid ervaren, slecht sociale contacten kunnen maken, niet geïntegreerd zijn en zich buiten de maatschappij voelen staan. Jongeren die een achtergrond hebben vanwege verwaarlozing, misbruik of mishandeling.

Jongeren met een actieve verslaving sluiten we wel op voorhand uit. Om die jongeren te helpen is een andere setting nodig die onze expertise te boven gaat. Wij kunnen wel jongeren opvangen die uit een verslaving komen en een duwtje in de rug nodig hebben na hun behandeling. Wij hebben geen tolerantie ten opzichte van drugsgebruik El Arte de la Vida breed. In onze vestiging voor beschermd wonen geldt ook zero tolerance ten opzichte van drankgebruik. Bij begeleid wonen is er geen tolerantie ten opzichte van overmatig drankgebruik. Wanneer je met mensen werkt, hebben wij sowieso de overtuiging dat je maatwerk moet leveren en dus per persoon kijkt wat er nodig is.