Kwaliteit

Kwaliteit

El Arte de la Vida

We vinden het uitermate belangrijk dat de kwaliteit van de geleverde zorg van hoog niveau is. De overheid heeft vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. Dit staat weergegeven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet regelt het volgende:

  • Een betere en snelle aanpak van klachten
  • Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden
  • Cliënt krijgt een sterkere positie
  • Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders.

Om een goede kwaliteit te kunnen garanderen en te voldoen aan de Wkkgz werkt El Arte de la Vida samen met meerdere partijen. We werken onder andere samen met:

  • ISO9001 – Kwaliteitsmanagement
  • Stichting Certificering MKB – Kwaliteitsmanagement
  • Erisietsmisgegaan.nl – Klachtenregeling
  • Mextra – Online cliëntendossier
  • Verwijsindex Gelderland
  • SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)

Samenwerkingen

Kwaliteit

El Arte de la Vida is ISO 9001 gecertificeerd

ISO 9001 – Kwaliteitsmanagement

Sinds januari 2019 mag El Arte de la Vida met trots het ISO 9001 certificaat dragen. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De ISO 9001 wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van de klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem om de kwaliteit van de geleverde zorg te waarborgen. El Arte de la Vida worden jaarlijks getoetst om te beoordelen of we voldoen aan de eisen van de norm.

Stichting Certificering MKB – Kwaliteitsmanagement

De stichting Certificering MKB bouwt, beheert en vernieuwt een gezamenlijk kwaliteitsmanagementsysteem per branche. De invoering, onderhoud en interne audits hiervoor worden door Quality Vision uitgevoerd.

Klachtenregeling El Arte de la Vida

Erisietsmisgegaan.nl – Klachtenregeling

Het verlenen van goede zorg betekent namelijk ook dat er de mogelijkheid moet bestaan voor cliënten om een klacht in te dienen over de geleverde zorg. El Arte de la Vida maakt hiervoor gebruik van een externe organisatie. We werken samen met de organisatie erisietsmisgegaan.nl voor de klachtenregeling voor cliënten. Deze organisatie wordt ondersteund door de consumentenbond en bestaat voor ZZP’ers en kleine organisaties in de zorg. Voor meer informatie bekijk dan onze klachtenregeling.

Mextra – Online cliëntendossier

El Arte de la Vida maakt gebruik van Mextra om de cliëntendossiers op een veilige manier te beheren. MEXTRA is zeer geschikt om enerzijds goede zorg te kunnen leveren en anderzijds aan alle wet- en regelgeving te voldoen.

Binnen zorgorganisaties gaat soms veel tijd en kennis verloren omdat afspraken niet goed worden vastgelegd. Met MEXTRA wordt dit voorkomen en is er extra tijd om aan cliënten te besteden.

Verwijsindex Gelderland

El Arte de la Vida is aangesloten bij de Verwijsindex regio Gelderland. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Meer informatie over de verwijsindex kun je vinden door hier te klikken. 

SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)

El Arte de la Vida is een erkend leerbedrijf. We zijn hiervoor aangesloten bij de SBB. De SBB zorgt ervoor dat studenten de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan krijgen. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Meer informatie over de SBB