Tevredenheidsonderzoek medewerkers

El Arte de la vida

Tevredenheidsonderzoek medewerkers 2021

Binnen El Arte de la Vida nemen we jaarlijks een tevredenheidsonderzoek af onder onze medewerkers. Het tevredenheidsonderzoek onder personeel wordt afgenomen om te kijken in welke mate het personeel tevreden is en om te onderzoeken waar en hoe we ons als organisatie kunnen verbeteren. Aan het onderzoek van 2021 hebben 12 respondenten deelgenomen. De respondenten zijn werkzaam binnen beschermd/begeleid wonen, dagbesteding, ambulante begeleiding en op kantoor.

Tevredenheidsonderzoek 2021

Resultaten

Het onderzoek bestaat uit 7 onderdelen, De onderdelen zijn functie, werkdruk, leidinggevende, arbeidsvoorwaarden, samenwerking & sfeer, opleiding & ontwikkeling en organisatie. Bij een aantal van deze onderdelen wordt gevraagd om een cijfer te geven. Op het einde van het onderzoek is er nog ruimte op opmerkingen, ideeën of suggesties aan te geven. 

Functie

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat onze collega’s het werk met veel plezier doen. Ze vinden daarbij dat ze op de huidige positie op hun plaats zijn. Ook zijn ze blij met de mate van vrijheid en verantwoordelijkheid en vinden ze dat het werk voldoende uitdagingen bevat. 

Werkdruk

Het personeel heeft voldoende tijd om het werk op tijd af te ronden en ze geven aan haast nooit te hoeven verzuimen vanwege ziekte. De werkdruk is soms wel te hoog. Met name bij Beschermd Wonen wordt er aangegeven dat de werkdruk soms hoog kan zijn.  

De sterke punten van de organisatie met betrekking tot de werkdruk komen vooral tot uiting in de collegialiteit. Collega’s zijn bereid om werk van elkaar over te nemen en elkaar te helpen waar nodig. Er wordt verder aangegeven dat de organisatie zich kan verbeteren op dit gebied door een schoonmaker in te zetten en eventueel een extra collega aan te nemen bij Beschermd Wonen.  

Leidinggevende
78.5%

De meeste collega’s zijn erg tevreden over hun leidinggevende. We zijn er enorm trots op dat we zo’n hoog cijfer scoren. Ons doel is om dit structureel naar een 8 of hoger te krijgen. 

Arbeidsvoorwaarden
77%

Qua arbeidsvoorwaarden zijn onze collega’s over het algemeen tevreden. Ze zijn vooral te spreken over de flexibiliteit van de organisatie met betrekking tot de werkuren. De arbeidsvoorwaarden binnen de organisatie scoren gemiddeld een 7,7.  

Onderlinge samenwerking & sfeer
77%

De onderlinge samenwerking & sfeer binnen de organisatie is erg goed. De medewerkers voelen zich thuis op de afdeling en in het team. Ze zijn daarbij tevreden over de samenwerking en afspraken met directe collega’s. Ze zouden graag nog een kleine verbetering zien in de samenwerking van de onderlinge afdelingen en meer teambuilding activiteiten. Hier zijn we als organisatie op dit moment naar aan het kijken. De onderlinge samenwerking & sfeer scoort gemiddeld een 7,7 en ook hier zijn wij als organisatie weer erg trots op!

Opleiding en ontwikkeling
74.4%

Het personeel is gemiddeld tevreden over de opleidingsmogelijkheden binnen de organisatie. Ze vinden het fijn dat de organisatie open staat voor ontwikkeling en er cursussen worden geboden voor professionaliteitsbevordering. Ze zouden graag nog iets meer cursussen zien voor nog meer verdieping in de doelgroep. We zijn kijken naar de mogelijkheden voor meer verdieping in de doelgroep en of we meer cursussen of werkbegeleiding kunnen faciliteren. Er wordt een gemiddelde score behaald van 7,44.  

Verbondenheid met de organisatie
83%

De verbondenheid met de organisatie is erg hoog. Daarbij zijn onze collega’s trots op het geleverde werk en zijn ze ook trots om voor de organisatie te mogen werken. Vooral het familiegevoel, de openheid en de saamhorigheid zijn onze collega’s over te spreken. Er is nog wel wat ruimte voor de directie om te verbeteren op het gebied van communicatie. De organisatie scoort op het onderdeel organisatie een gemiddeld rapportcijfer van 8,3.

El Arte de la vida

Verbeterpunten Tevredenheidsonderzoek 2021

Tijdens het onderzoek wordt er ook aan de medewerkers gevraagd of zij nog verbeterpunten hebben voor de organisatie. Wij zijn hier als organisatie erg blij mee omdat we altijd op zoek zijn naar verbetering.

Hieronder staan de verbeterpunten vermeldt: 

Deze verbeterpunten zullen we in het jaar 2022 gaan aanpakken.