Woonvormen

Woonvormen

El Arte de la Vida

We hebben bij El Arte de la Vida verschillende woonvormen. We bieden beschermd wonenbegeleid wonen en ambulante zorg
We hebben in totaal 4 locaties waarvan twee in Ede voor beschermd wonen, 1 in Ede voor ambulante begeleiding, 1 in Lunteren voor begeleid wonen en 1 in Lunteren voor ambulante begeleiding. 
Onderaan deze pagina vind je meer informatie over het verschil tussen deze manieren van zorg.

Wij streven naar gelijke kansen voor iedereen, onafhankelijk van achtergrond, verleden, opleiding, verstandelijk vermogen e.d. De jongere groeit zo toe naar een volwaardige deelname aan onze samenleving binnen zijn/haar mogelijkheden. Door het opgroeien in El Arte de La Vida wordt het voor de jongere mogelijk om niet naast, maar in de maatschappij op te groeien. De gelijke kansen aanpak is zichtbaar zowel in het aannamebeleid van jongeren als in het personeelsbeleid, uiteraard met inachtneming van alle wettelijke randvoorwaarden in de zorg.

Mocht er een bepaalde vorm van woonbegeleiding nodig zijn is het mogelijk deze bij ons in te kopen op basis van ZIN, PGB of particulier. 

Waar zitten wij

Onze locaties

Loevestein Ede

Onze ambulant wonen locatie in Ede. De locatie is recentelijk helemaal vernieuwd en is ingericht voor 6 studio’s.

Meer over ambulante begeleiding

El Arte de la Vida

Stationsweg Ede

Onze locatie in Ede is gevestigd op de Stationsweg. Dit is een beschermd wonen locatie.

Meer over beschermd wonen…

Dorpsstraat Lunteren

Onze locatie in Lunteren is gevestigd op de Dorpsstraat. Dit is een begeleid wonen locatie.

Meer over begeleid wonen…

Hermelijnlaan Lunteren

Onze locatie voor ambulant wonen in Lunteren bevindt zich op de Hermelijnlaan. Hier hebben wij 10 appartementen van 30 – 45 m2. 

Meer over ambulante begeleiding

Meer informatie

Zorgvormen

Persoonsgebonden budget

PGB is de algemeen gebruikte afkorting voor Persoonsgebonden Budget. Als je in aanmerking komt voor een PGB ontvang je budget waarmee je zelf zorg kunt inkopen bij een zorgverlener. Met het budget dat je krijgt regel je zelf de zorg, begeleiding of hulp die je nodig hebt en kun je kiezen uit meerdere zorgverleners. Je moet zelf op zoek naar een zorgverlener die goed bij je past en bent zelf verantwoordelijk voor een goed beheer van het PGB. Je krijgt dus meer vrijheid maar ook meer verantwoordelijkheden.

Meer informatie over het PGB? Kijk dan op de website van Zorgwijzer.

Zorg in natura (ZIN)

Als je kiest voor zorg in natura dan contracteert de Gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. De zorgaanbieder bepaalt hoe je de zorg krijgt en regelt ook de administratie. Hier hoef je zelf niets voor te doen. Voor langdurige zorg zijn er verschillende vormen van zorg in natura. Neem voor meer informatie hierover contact op met de Gemeente waarin je woonachtig bent of het zorgkantoor.

Particuliere zorg

Heb je geen indicatie ontvangen maar wil je wel een bepaalde manier van zorg ontvangen dan kun je ook particulier bij ons terecht. Voor meer informatie over particuliere zorg kun je direct contact met ons opnemen.

Wat doen wij

Onze diensten

Ambulante zorg

Onze ambulante begeleiding is gericht op herstel, op (her)ontdekken van je kracht en je passie.

Begeleid wonen

In Lunteren is een begeleid wonen huis waar men 24 uur per dag terug kan vallen op begeleiding op basis van bereikbaarheid.

Beschermd wonen

We hebben een beschermd wonen huis in Ede met 11 residentiële plekken waar 24 uur begeleiding aanwezig is.

El Arte de la Vida

Woonvormen

Begeleid wonen

Begeleid wonen is er voor mensen die graag op kamers willen maar nog niet het gevoel hebben dat dit zelfstandig kan. Dit kan zijn omdat je bijvoorbeeld te maken hebt met een psychische aandoening of psychosociale klachten die het lastig maken om meteen zelfstandig te wonen. Bij begeleid wonen krijg je een eigen kamer in een gedeeld huis en betaal je hiervoor huur. Samen draag je zorg voor jullie leefomgeving.

Meer informatie over begeleid wonen? Klik dan hier!

Beschermd wonen

Indien je het gevoel hebt dat begeleid wonen niet voldoende is voor jou dan biedt beschermd wonen misschien uitkomst. Beschermd wonen is geschikt voor mensen die door psychische of psychosociale problemen hulp nodig hebben bij dagelijkse activiteiten of het gevoel hebben dat je niet zelfstandig kan wonen. Bij beschermd wonen wordt er een kamer aangeboden in een instelling of wooninitiatief waarbij er 24/7 begeleiding aanwezig die je ondersteuning kan bieden wanneer je dit nodig hebt. Dit betekent dat er altijd een zorgverlener aanwezig is. De bewoners krijgen een persoonlijk begeleider aangewezen en worden intensief ondersteund in de dagelijkse activiteiten. Ook wordt er gezorgd voor een zinvolle dagbesteding. Al deze aspecten dragen bij aan herstel en de mogelijkheid om door te stromen naar begeleid wonen of ambulante begeleiding.

Meer informatie over beschermd wonen? Klik dan hier!

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen maar daar wel wat ondersteuning bij kunnen gebruiken. De begeleiding wordt afgestemd op de vraag en de behoefte van de cliënt en de zorgtoekenning vanuit de gemeente. De zorgvraag kan betrekking hebben op verschillende gebieden zoals administratie, structuur, financiën, sociaal netwerk, daginvulling en meer.

Vanuit El Arte de la Vida krijg je een vaste begeleider aangewezen die een aantal keer per week bij je thuis komt. In samenspraak met je persoonlijk begeleider spreek je af wat jij nodig hebt. In het begin is het mogelijk dat je persoonlijke begeleider meerdere keren in de week langs komt maar na enige tijd zal je snel vooruitgang zien en zal het afgebouwd worden. We bieden dus begeleiding op maat.

Als je nog niet over een eigen woning beschikt kan je ook terecht bij El Arte de la Vida. Wij hebben meerdere zelfstandige appartementen tussen de 20 en 45 vierkante meter. We hebben een locatie in Ede en in Lunteren.

Meer informatie over ambulante begeleiding? Klik dan hier!

Wil je weten of je in aanmerking komt voor woonbegeleiding? Kijk dan even op de website van regelhulp.nl

Kennismaken?

Neem contact met ons op

Als jij ook vindt dat je meer bent dan je problematiek en je diagnose(s) dan is El Arte de la Vida de juiste keuze voor jou. Meld je vooral aan voor een kennismakingsgesprek om ons echt te leren kennen en jezelf echt te laten zien.