Privacy Policy

Privacy Policy

El Arte de la Vida

Privacy Policy

El Arte de la Vida B.V. gebruikt cliëntgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. El Arte de la Vida B.V. deelt cliëntgegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. El Arte de la Vida B.V. bewaart cliëntgegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. El Arte de la Vida B.V. houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntgegevens veilig voor inzage van onbevoegden. El Arte de la Vida B.V. vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. El Arte de la Vida B.V. informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. El Arte de la Vida B.V. informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. El Arte de la Vida B.V. informeert cliënten indien El Arte de la Vida B.V. bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten. 

Directieverklaring

De directie van El Arte de la Vida B.V. is verantwoordelijk voor de veiligheid van de door haar verwerkte gegevens. Zij zorgt voor een privacy beleid of Information Security Management System (ISMS) dat passend is voor de organisatie. De doelstellingen van dat systeem stellen zeker dat de belangen van derden bij informatiebeveiliging voldoende worden beschermd. Zij verbindt zich eraan om het privacy beleid of ISMS continu te verbeteren en aan de (wettelijke) eisen te laten voldoen. Zij stelt voldoende middelen ter beschikking (binnen de mogelijkheden van de praktijk) om de veiligheid van gegevens te beschermen.

De directie van El Arte de la Vida B.V. zorgt ervoor dat haar medewerkers zich bewust zijn van de vertrouwelijkheid van de (cliënten)-gegevens waarmee zij werkt en beschermt deze gegevens passend. Daarom werkt El Arte de la Vida B.V. met een privacy beleid op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of een ISMS op basis van de norm ISO27001, Informatiebeveiliging.

Het managementsysteem voor privacy- en informatiebeveiliging van El Arte de la Vida B.V.beschermt de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van informatie doordat zij een risicobeheerproces toepast, en geeft belanghebbenden het vertrouwen dat zij risico’s adequaat beheert.

De directie van El Arte de la Vida B.V. ondersteunt dit beleid, en voor de toepassing ervan stelt zij voldoende middelen ter beschikking (binnen de mogelijkheden van de praktijk). Het beleid van El Arte de la Vida B.V. maakt zij blijvend bekend aan alle medewerkers van El Arte de la Vida B.V. en relevante externe partijen.

De directie van El Arte de la Vida B.V. zorgt ervoor dat het privacy beleid of ISMS op regelmatige wijze wordt gecontroleerd op zijn goede werking.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. El Arte de la Vida gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij El Arte de la Vida geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van El Arte de la Vida, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van El Arte de la Vida , dan kunt u contact met ons opnemen via info@elartedelavida.nl. Ons team helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.